Finnren kan tilby vaktmestertjenester og forefallende arbeid i Bergen og hele Nordhordaland.

Vi kan blant annet hjelpe med:

Høytrykksspyling, fasadevask, utendørs renhold, grafittifjerning og lakkering på stedet av garasjeporter som er ødelagt av grafitti.

Kontroll av lyspunkter, smøring og justering av låser, dørpumper.

Plenklipping, hagestell, barking, planting, beskjæring og felling

Avfallshåndtering, utleie av komprimator for papp, plast, restavfall.